Pompa ciepła podobnie jak system solarny, oferuje alternatywne źródło ciepła dla wody użytkowej i ogrzewania, w nowoczesnych budynkach pozbawionych przyłącza gazowego i tradycyjnego kotła na paliwo stałe. Pomimo wysokiej ceny znajduje coraz więcej nabywców.

Skąd pompa ciepła czerpie energię?

Pompa ciepła w zależności od budowy i wykorzystania, może czerpać energię:

  1. z powietrza

  2. z wód gruntowych

  3. z wód głębinowych

  4. z sond gruntowych

jest to dolne źródło ciepła dla pompy.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa pobiera energię z dolnego źródła, w parowniku medium wrze i odparowuje, następnie para jest sprężana i trafia do skraplacza, gdzie skraplając się oddaje energię (górne źródło pompy), a skropliny trafiają do zaworu rozprężnego, po czym od początku zmierzają do parownika i ... wszystko zaczyna się od początku energia cieplna potrzebna do produkcji ciepłej wody użytkowej, jest pobierana z górnego źródła pompy poprzez wymiennik i trafia do zasobnika ciepłej wody, lub jest wykorzystana w instalacji grzewczej.

Która pompa ciepła jest najlepsza?

Oczywiście na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo przecież nie można sugerować się ceną urządzenia. Marka, jakość, serwis, ceny części zamiennych, są to kryteria decydujące o wyborze pompy ciepła, warto również zwrócić szczególną uwagę na współczynnik COP, który jest nazywany teoretyczną wydajnością Carnota, i dotyczy źródła, i odbioru ciepła. Generalnie chodzi o proporcje energii zużytej do energii uzyskanej. I tak dla przykładu: współczynnik COP=3,5, to znaczy, że z 1 kW energii użytej do działania pompy,otrzymujemy 3,5 kW energii cieplnej.

W praktyce pompy ciepła do CO montuje się na terenach nie posiadających sieci gazowej, lub gdy nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci. Należy również pamiętać, że instalacja grzewcza współpracująca z pompą ciepła powinna być odpowiednio zaprojektowana i wykonana ze szczególną starannością. Zwykle, będzie to wodne ogrzewanie podłogowe i ścienne, oraz grzejniki,o odpowiednio zwiększonej mocy, ponieważ instalacja taka pracuje na niskiej temperaturze.

Pompy ciepła do CWU powietrze/woda są nowoczesnym rozwiązaniem dla produkcji ciepłej wody. Te kompaktowe urządzenia zbudowane są z zasobnika z wymiennikiem, na którym jest zamontowana pompa ciepła. Urządzenie posiada regulator, który steruje pracą pompy, temperaturą wody, programowalnymi okresami czasowymi w których ma pracować (np. 2 taryfy) oraz grzałką elektryczną. Samo urządzenie jest proste w montażu, wymaga podłączenia rurą nawiewną 160 lub 200 mm powietrza z zewnątrz budynku i odprowadzenia ochłodzonego powietrza poza budynek lub w upalne dni poprzez przepustnicę do budynku. Czerpia i otwór zrzutowy powietrza powinny być oddalone od siebie co najmniej o 2 metry. Do temperatury powietrza ok 5st C pompa pracuje ekonomicznie, poniżej tej temperatury praca pompy jest nieopłacalna. W okresie gdy temperatury spadają poniżej 5stC podgrzewanie wody z zbiorniku urządzenia realizujemy przez włączenie grzałki elektrycznej, albo uruchomienie kotła gazowego, który poprzez wężownicę ogrzewa wodę.