Instalacja solarna jest ekologicznym systemem służącym do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, z możliwością wspomagania centralnego ogrzewania. W związku z rosnącymi cenami gazu i prądu, instalacja solarna (pomimo znacznych kosztów) jest alternatywą, dla tradycyjnych podgrzewaczy gazowych i elektrycznych.

Instalacja solarna zbudowana jest z:

 1. kolektorów

 2. wymiennika z 2-ma wężownicami                                                                                      

 3. termostatu różnicowego

 4. grupy pompowej

 5. grupy bezpieczeństwa

 6. naczynia przeponowego

 7. orurowania

Kolektory słonecznie ogólnie dzielimy na:

 1. płaskie

 2. próżniowe

 Kolektor płaski zbudowany jest z:

 1. wanny aluminiowej

 2. warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej

 3. absorbera miedzianego w wprasowanymi rurkami z miedzi

 4. pryzmatycznej szyby osłonowej

Jak działa panel ?

Przez rurki miedziane kolektora przepływa glikol i odbiera energię cieplną zgromadzoną na powierzchni absorbera. Absorber to miedziana blacha kolektora, która jest odpowiednio przetłoczona i pokryta specjalną warstwą pochłaniającą energię słoneczną. Warto dodać, że zadaniem pryzmatycznej szyby jest zabezpieczenie panelu od góry i takie skupieniepromieni słonecznych, żeby po przejściu przez szybę padały pod kątem 90 stopni na absorber.

Kolektor próżniowy zbudowany jest:

 1. kolektora głównego

 2. rur szklanych z próżnią

 3. luster skupiających promienie

 4. rur miedzianych

Jak działa kolektor próżniowy?

W zależności od budowy kolektora próżniowego, podobnie jak w panelu płaskim przez rurki miedziane kolektora, znajdujące się wewnątrz rury z próżnią, przepływa glikol i odbiera energię cieplną dostarczaną poprzez lustra skupiające, które podgrzewają środek rury próżniowej, lub promienie słoneczne odbite z luster skupiających nagrzewają rurkę miedzianą wypełnioną gazem, której górna część jest zanurzona w wymienniku z glikolem odbierającym zgromadzoną energię cieplną.

Koszty eksploatacji układu solarnego

Utrzymanie instalacji solarnej nie wymaga wielkich nakładów, zazwyczaj jest to niewielki koszt energii elektrycznej i wymiana glikolu, raz na pięć lat. Usterki jakie najczęściej można wyliczyć, to zapowietrzanie się instalacji w wyniku nieszczelności, uszkodzenie sterownika solarnego i nieszczelność naczynia przeponowego. Są to proste usterki, szybkie do znalezienia i niezbyt kosztowne.