Park Krajobrazowy

Rozdz. 01 Rozdz. 02 Rozdz. 03 Rozdz. 04 Rozdz. 05 Rozdz. 06 Rozdz. 07 Rozdz. 08 Rozdz. 09 Rozdz. 10 Rozdz. 11 Rozdz. 12 Rozdz. 13 Rozdz. 14 Rozdz. 15 Rozdz. 16 Rozdz. 17 Rozdz. 18 Rozdz. 19 Rozdz. 20 Rozdz. 21

Instalacja centralnego ogrzewania z miedzi, jest jednym z popularniejszych systemów grzewczych wykonywanych domach jednorodzinnych, ze względu na trwałość, łatwość obróbki, różnorodność i dostępność złączek.

Instalację miedzianą możemy wykonać jako:

 1. instalację z pionami

 2. instalację poziomą, rozprowadzaną pod wylewką

 3. instalację kolektorową, rozprowadzoną z rozdzielacza

Oprócz rur twardych występujących w odcinkach 5-cio metrowych, dostępna jest również rura miedziana miękka w zwojach, w zależności od średnicy rury od 25m do 50m. Występuje również rura miedziana w powłoce z tworzywa sztucznego wykorzystywana do ogrzewania podłogowego.

Złączki z miedzi dostępne w sprzedaży:

 1. kolana, jedno i dwukielichowe

 2. łuki 45% jedno i dwukielichowe

 3. trójniki, trójniki redukcyjne

 4. mufy

 5. redukcje

 6. mijanki jedno i dwukielichowe

 7. mufy i nyple przejściowe z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym

Średnice występujących rur i złączek:

 1. 15 mm

 2. 18 mm

 3. 22 mm

 4. 28 mm

 5. 35 mm

Do wykonania instalacji z miedzi potrzebujemy kilku dedykowanych narzędzi, niezbędnych do; cięcia, gratowania, lutowania rur i kształtek miedzianych. Instalacja z miedzi wymaga starannego i czystego montażu, co ma bezpośredni wpływ na jakość i trwałość połączeń lutowanych. Miedź jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła dlatego wykonana z niej instalacja, wymaga izolowania otulinami termoizolacyjnymi w celu ograniczenia strat cieplnych podczas pracy. W przypadku instalacji krytej tynkiem lub wylewką otulina z pianki spełnia również funkcję ochronną i pozwala na pracę rur; wydłużania się przy wysokiej temperaturze czynnika grzewczego, lub kurczenia się przy wychładzaniu.

 

Zdjęcie instalacji stalowej zaprasowywanej
Instalacja stalowa zaprasowywana

Instalacje centralnego ogrzewania z czarnych rur stalowych, łączonych poprzez spawanie, zostały praktycznie wyparte przez systemy z tworzyw sztucznych, pex/al/pex, czy miedzi. Ale od kilku lat, instalacje stalowe powracają jako system rur stalowych ocynkowanych, łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych. Nie jest to jedyna instalacja na kształtki zaprasowywane.

Instalacje z kształtek prasowanych wykonuje się ze: 

 • stali ocynkowanej

 • stali nierdzewnej

 • miedzi

Z rur i kształtek zaprasowywanych do rur stalowych, miedzianych i ze stali nierdzewnej wykonuje się instalacje ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, centralnego ogrzewania, wody lodowej i instalacji gazowej. Instalacja w systemie złączek zaprasowywanych jest szybka w montażu i prawidłowo wykonana nie tłumi przepływów. Ponadto remont, modernizacja czy jakiekolwiek przeróbki nie stwarzają problemu, ze względu na prostotę wykonywania połączeń.

Instalacje ze złączek zaprasowywanych posiadają standardowe kształtki:

 1.  kolana 90 %  jedno i dwukielichowe

 2.  kolana 45 %  Jedno i dwukielichowe

 3.  trójniki, trójniki redukcyjne

 4.  mufy, 

 5.  redukcje

 6.  mufy i nyple przejściowe z gwintami 

Instalacje ze złączek zaprasowywanych wykorzystuje się jako instalacje przemysłowe i instalacje sanitarne w budownictwie jednorodzinnym.Instalacja centralnego ogrzewania z rur pex/al/pex, jest systemem rur wykonanych z dwóch warstw tworzywa sztucznego oddzielonego wkładką z aluminium. Warstwa aluminium usztywnia rurę i dodatkowo tworzy warstwę antydyfuzyjną. Unikalne właściwości tworzywa pex (polietylen sieciowany) pozwalają na dowolne kształtowanie przebiegu rur, co jest niezbędnym warunkiem do wykonania ogrzewania podłogowego.

Instalację Co z rur pex/al/pex wykonuje się:

 1. instalację kolektorową, rozprowadzaną z rozdzielacza

 2. instalację trójnikową, rozprowadzaną z trójników

Złączki do montażu instalacji Co pex/al/pex:

 1. złączki skręcane

 2. złączki zaciskane

 3. złączki zaprasowywane 

Rura pex/al/pex sprzedawana jest w różnych odcinkach, jest to oczywiście spory krążek w zależności od producenta i średnicy rury:

 1. 50 mb

 2. 100 mb

 3. 200 mb

 4. 250 mb

 5. 400 mbZdjęcie instalacji ogrzewania podłogowego

Rozmiary średnic rur pex/al/pex:

 1. 16 mm

 2. 20 mm

 3. 25 mm

Złączki i przejściówki do rur pex/al/pex:                                                                                                               

 1. 1kolana, kolana ustalone

 2. trójniki, trójniki redukcyjne

 3. mufy

 4. redukcje

 5. mufy i nyple przejściowe na gwint zewnętrzny i wewnętrzny

Instalacją pokrewną do instalacji z rur pex/al/pex są instalacje z rur pex. różnica polega na tym, że rura pex nie posiada wkładki aluminiowej i jest wykonana jako rura jednorodna, a sieciowanie i barierę antydyfuzyjną wykonuje się w zależności od producenta w różny sposób. Pex-a jest sieciowany nadtlenkiem, Pex-b jest sieciowany silanolem, a Pex-c powstaje podczas obróbki wiązką elektronów. Sieciowanie wzmacnia wytrzymałość i elastyczność rury. Rury pex stosuje do montażu instalacji ciepłej i zimnej wody, a także do instalacji ogrzewania podłogowego.

Do montażu instalacji z pex/al/pex stosuje się kształtki skręcane, które nie wymagają specjalnych narzędzi, wystarczy zwykły kalibrator i klucz płaski. Do kształtek zaciskanych potrzebny jest przyrząd do wykonania kielicha i drugi do naciągania tulejek zaciskowych na kształtkę. Przy złączkach zaprasowywanych potrzebna jest prasa, gdzie zamocowane są szczęki zaciskowe odpowiednie do każdej średnicy rury, które zaprasowują stalową złączkę na rurze. Złączki skręcane (po wymianie uszczelek) jak i złączki zaciskane można wykorzystać ponownie

Zdjęcie instalacji CO z polipropylenu
Zgrzewana instalacja z polipropylenu

Instalacja centralnego ogrzewania z polipropylenu jest zgrzewanym systemem z tworzywa sztucznego, do wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji grzewczej CO, a także jest wykorzystywany do instalacji sprężonego powietrza. Do wykonania instalacji Co wykorzystuje się rury PP wzmacniane warstwą aluminiową, lub zbrojonego warstwą tworzywa z włóknem. Warstwa wzmacniająca zwiększa wytrzymałość rury i usztywnia ją, oraz tworzy barierę antydyfuzyjną dla tlenu.

W instalacjach Co z PP wykorzystuje się rury;

 1. PP-R Stabi z warstwą aluminium od zewnętrznej strony rury

 2. PP-R Stabi V-Centro z warstwą aluminium wbudowanego centralnie

 3. PP-R Vesbo Faser z warstwą z włókna szklanego

 4. PP-R rury jednorodne

 

Zalety rur PP-R: 

 1. szczelność dla tlenu

 2. wysoka wytrzymałość

 3. nie osadza się kamień

 4. odporna chemicznie

 5. nie przenosi drgań

 6. prostota montażu

Średnice rur PP-R dostępnych w sprzedaży:

 1. 16 mm

 2. 20 mm

 3. 25 mm

 4. 32 mm

 5. 40 mm i większe średnice

Złączki do rur PP-R:

 1. kolana, kolana nyplowe

 2. łuki 45%, łuki nyplowe 45%

 3. trójniki, trójniki reddukcyjne

 4. mufy, redukcje

 5. mijanki, kompensatory

 6. złączki przejściowe na gwint zewnętrzy i wewnętrzny

Przy wykonywaniu instalacji zgrzewanej należy pamiętać o zastosowaniu kompensacji, ze względu na dużą rozszerzalność rur z polipropylenu. Z tego też względu przyjmuje się montaż uchwytów, co około 0,5 m. Kryta instalacja PP pod tynkiem, lub wylewką, wymaga również zastosowania otuliny termoizolacyjnej, która zmniejsza straty przesyłowe ciepłej wody, a także stanowi warstwę ochronną dla pracującej rury.